Kulturskolen handler om å kunne tilby barn, unge og gamle muligheten til å spille instrumenter, lære seg å tegne eller gjøre andre ting. Instruktørene er lønnet og er profesjonelle, men det skal være svært rimelig å være med. Derfor er det ikke mulige, det skal ikke være mulig for kulturskolen å bare overleve med inntjente midler. Ved å ha tilgang til et kulturhus uten å måtte betale høy leie så kan kulturskoler fortsette å blomstre i kommuner rundt om i Norge.

Trenger vi kultur?

Det er ett spørsmål som stadig dukker opp når man snakker om kultur og kulturmidler, nemlig: trenger vi dette egentlig? Grunnskolen og ungdomsskolen skriker etter mer midler. Det samme gjør eldrehjem og sykehus. Det er mange fattige i enkelte kommuner som trenger ekstra midler. Har man da råd til å gi penger til kultursaker? Dette er et vanskelig spørsmål, men for meg så er svaret ja. Vi trenger kultur fordi dette handler om å uttrykke seg, det er en uttrykksform. Mange som sliter med negative følelser, med selvtilliten og andre problemer kan blomstre i et slikt miljø. Det er ikke snakk om at man skal legge store summer i å kjøpe forskjellige verker, det er mer snakk om at man skal legge til rette for at flere skal få muligheten til å oppleve kultur og være en del av kultur.

De ansatte i kulturskolen

Kulturskolen skaper også mange arbeidsplasser. I tillegg får mange som ellers kanskje ikke trives i det vanlige arbeidslivet muligheten til å komme ut i jobb. Med andre ord så skaper dette mange positive ringvirkninger som alle i kommunen drar nytte av om de liker kultur eller ikke.