Det er ikke så populært når regjeringen setter av øremerkede midler til forskjellige saker i kommunen. Kommunene ønsker å bestemme selv hvordan de skal fordele midlene. De mener at de selv kjenner behovene i kommunen. Så det er ikke enkelt å sikre at kulturhusene får bestå.

Staten overtar bygningsmassen

Det er ikke bare gjennom direkte bevilgninger man at staten kan hjelpe å sikre at kulturhusene videreføres. De kan også gå inn og kjøpe selve bygningen. Da blir de ansvarlig for vedlikeholdet og for de løpende kostnadene. Dette vil fjerne en byrde fra kommunen, uten at kommune må bruke mer av tildelte penger.

Tvang

Staten har rett til å tvinge kommunene til å sørge for god drift i kulturhusene. Dette er et virkemiddel som staten sjelden bruker, men de kan gjøre dette ved å tildele øremerkede midler, lage en forskrift om at alle kommuner må ha et slikt tilbud og annet. Dette fungerer sjelden i lengden dessverre.

Innbyggernes krav

Det som stort sett alltid fungerer er når de som bor i kommunen selv forlanger et slikt tilbud. Tross alt må politikere høre på sine innbyggere, sine velgere. Derfor kan et sterkt ønske sørge for at kulturhusene består.